+ 45 51 50 00 96
info@laeselaerer.dk

Knæk læsekoden

 

Som læselærer elsker jeg at undervise, og er dedikeret til at hjælpe børn, unge og voksne med at knække læsekoden.


Det betyder også, at jeg er parat til at løse og
håndtere de udfordringer som vi måske møder undervejs i arbejdet. Når
man har ordlæsevanskeligheder er det hårdt og intenst arbejde at lære at læse.
Det er et arbejde der kræver mange timers indsats fra både elev og underviser.

Jeg møder eleven, præcis hvor han/hun er i sin læseudvikling. Vi
samarbejder om at nå målet, i et læringsmiljø der er anerkendende,
ærligt, positivt og hyggeligt.
 METODE

Jeg underviser i læsning efter
lydmetoden 

Fælles for lydmetoderne er, at undervisningen
fokuserer direkte på forbindelsen mellem bogstaverne og deres lyde.

“Der er omfattende dokumenteret viden om, hvordan børn lærer hurtigst at læse, stave og forstå nye ord: Lydmetoden er en vinder, og det slår allerklarest igennem hos svage elever”

Ovenstående citat udtales af en af Danmarks førende læseforskere Professor
Carsten Elbro efter en sammenligning af 60 veldokumenterede internationale
læseundersøgelser, der dokumenterer, at især elever med læsevanskeligheder har
størst udbytte af lydmetoden, når det kommer til at skulle lære at læse.

Jeg ser læseundervisning som en proces, der må tage sit udgangspunkt i den enkelte elevs situation.

Derfor tilrettelægger jeg altid undervisningen individuelt.
Jeg indleder alle kurser og
forløb
med en grundig udredning
af elevens aktuelle læse/staveudviklingstrin.
Herefter tilrettelægger jeg undervisningsform, metoder, materialer og stof,
efter den enkelte elevs/elevgruppes behov og forudsætninger.

Afslutningsvist foretager jeg evaluering af elevens respons på

undervisningen for herigennem at kunne medvirke til en fortsat positiv læseudvikling.

 

Individuelle læse, stave- og grammatikforløb

Mange elever har allerede knækket læsekoden, men oplever fortsat at have udfordringer i forhold til læsning, stavning og grammatik. Her tilrettelægger jeg ligeledes individuelle forløb og kurser. 

Forløbene vil altid starte med et uforpligtende møde,
hvor jeg tilbyder at teste eleven i forhold til relevant klassetrin. Hvis I herefter ønsker det, udarbejder jeg et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb,  bestående af hjemmearbejde og timer hos Læselærer.dk.

PRISER & PRAKTISKE INFORMATIONER

“Alle der kan motiveres, og som har et sprog og et fungerende sanseapparat, kan lære at læse.”

Eag V. Hansen

 

Alkalær-metoden

De længerevarende læse/staveforløb er et kerneområde i
min virksomhed, og er henvendt til de elever, der har brug for en massiv og
grundig indsats, i forhold til både læsning og stavning. Alkalær-forløbet er
modulopbygget og tager udgangspunkt i Læsetrappen og det tilhørende undervisningsmateriale fra forlaget Alkalær.

Vi følger læsetrappen

Alkalær-metoden er et resultatbaseret
undervisningssystem hvor alle der har et sprog, kan lære at læse. Læsetrappen er en præcis oversigt over alle de trin, der skal mestres for at tilegne sig læsningen.
Ligegyldigt hvor eleven befinder sig med hensyn til læseudvikling, kan man med Alkalær finde det nøjagtige trin på Læsetrappen og dermed også den rigtige indsats for den enkelte.

LÆS MERE OM ALKALÆR

 

Bestil et gratis informationsmøde

 

Læs mere om de enkelte moduler

De længerevarende læse/staveforløb er et kerneområde i
min virksomhed, og er henvendt til de elever, der har brug for en massiv og
grundig indsats, i forhold til både læsning og stavning. Forløbet er
modulopbygget og tager udgangspunkt i Læsetrappen og det tilhørende undervisningsmateriale fra forlaget Alkalær.

MODUL 1.

SØDE ORD

Det første modul er 100% lydret. Her lærer eleven at læse lydrette ord på 2 til 15 bogstaver med flere stavelser. Der trænes kun en ting af gangen og vi først videre når alt er sikkert indlært. Eleven følger trinnene på “Læsetrappen” som er en del af af Alkalær-metoden.

LÆS MERE

MODUL 2.

DRILLEORD 1

Modul 2 ligger i naturlig forlængelse af modul 1. På modul 2 bliver eleven præsenteret for ikke lydrette ord og deres lyde, og vi påbegynder arbejdet med “Drilleord”. Eleven føres gennem modulet efter samme princip som på modul 1, nemlig et trin ad gangen.

LÆS MERE

MODUL 3.

DRILLEORD 2

Modul 3 ligger i naturlig forlængelse af modul 2.
Her bliver eleven på samme måde som på de første moduler, ikke præsenteret for nyt før det trænede er sikkert indlært. På modul 3 bliver eleven er der bl.a fokus på stumme bogstaver og
konsonantforvekslinger.

LÆS MERE

MODUL 4.

DRILLEORD 3

Modul 4 ligger i naturlig forlængelse af modul 3.
På modul 4 arbejder vi os op ad de sidste vigtige trin på Læsetrappen. Kurset sætter fokus på udtalen af alfabetets vokaler, der ofte udtales på en anden måde end de skrives.

LÆS MERE

Om læselærer.dk

Læselærer.dk har i princippet åbent alle
ugens dage, men undervisningen foregår fortrinsvis udenfor normal skoletid.
Tidspunkt og omfang aftales individuelt fra gang til gang, og varer
normalt ca. en time. Den foregår, i de fleste tilfælde, som
eneundervisning hos mig, men også på daglig basis som hjemmeundervisning
med en forælder som den ansvarlige voksne.
Denne kombination er
fantastisk effektiv, og er samtidig med til at holde prisen så langt
nede som muligt.

Karina Gram

Indehaver

Læselærer.dk ejes af Karina Gram, der er uddannet folkeskolelærer, med linjefag i specialpædagogik, dansk og historie.
Jeg tilbyder kurser i læsning efter Alkalær-metoden, til læsesvage -og
ordblinde børn og voksne.

Herudover tilbyder jeg individuelt tilrettelagte stave -og
grammatikkurser, samt almen lektiehjælp i dansk.

De gode historier

Det siger mine kunder:

“Min søn startede med et forløb hos Karina i starten af 3. Klasse. Han havde en kæmpe stor modstand på læsning, fordi det var så svært for ham, og han allerede havde fået mange nederlag. Karina lavede et intensivt forløb til ham, hvor han nu har rykket sig så flot – både i forhold til sine læsestrategier, men også i forhold til sit mod og selvværd. Han læser gerne højt i klassen og stiller sig op, når der skal arbejdes med nye ord.”

Mette

mor til Mikkel

“Karina løftede ikke kun undervisningsopgaven, hun klædte os også på med ny viden om læsevanskeligheder og dysleksi, så vi nu står stærkere i vores fremadrettede indsats. Karina udstrålede gennem hele forløbet stor faglig indsigt, og både eleverne og forældre gav udtryk for stor tilfredshed med undervisningen.”

Skoleleder

Søndersøskolen

Furesø kommune

“Karina er en fantastisk dygtig underviser, der med humor og empati, går lige ind i barnet – og støtter op og guider. Hun er særdeles dygtig indenfor sit felt med en sprudlende energi og nye opfindsomme tiltag, der gør det sjovt at arbejde med læsning. Karina møder både barn og forældre lige der, hvor behovet er.”


Helle

mor til Andreas