+ 45 51 50 00 96
info@laeselaerer.dk

Læsning og læsevanskeligheder

Læsning vil sige at forstå indholdet af en skreven tekst. Man gør det ved at omsætte bogstaver til lyde og samle dem til ord

Målet med at lære at læse, er at forstå, hvad man læser. Det forudsætter, at man både kan afkode og forstå teksten. Det er skolens opgave at sikre, at denne udvikling finder sted, ved hjælp af særligt tilrettelagte aktiviteter der skaber betingelser for denne læseudvikling.

Læse kommer af ordet Lesa der betyder‘at samle’ på oldnordisk.

At udvikle læsefærdigheder er en løbende proces fra udvikling af basale sproglige færdigheder i før-skolealderen, over tillærte færdigheder i at afkode og forstå ord og sætninger i begynderlæsningen, for til sidst at kunne anvende avancerede læseteknikker og være i stand til at læse og forstå mange forskellige typer af tekster, når man forlader skolen.

MERE OM AT BLIVE EN GOD LÆSER

Det at være ordblind eller at have læsevanskeligheder opleves ofte som et stort og livslangt handikap. 

Ligesom det kan have store psykologiske konsekvenser for den enkelte både i forhold til social trivsel, selvværd og selvtillid. 
Desværre oplever mange også, at det fører til begrænsninger i forhold til uddannelsesvalg og livsbane.

Betegnelsen ‘ordblind’ er et uheldig og skæbnesvanger 

Den giver indtryk af, at vanskelighederne med at læse ord er en uoprettelige og en endegyldig tilstand, der ikke levner meget håb for fremtiden. Jeg hælder derfor mere til betegnelserne læsevanskeligheder eller afkodningsvanskeligheder i daglig tale.  Jeg hælder derfor mere til betegnelserne læsevanskeligheder eller afkodningsvanskeligheder i daglig tale. Der er nemlig håb, selvom det kræver en væsentlig større indsats, mere tid og individuel støtte at lære mennesker med massive læsevanskeligheder at læse, stave og skrive .


Læsevanskeligheder kan have mange årsager, men skyldes sjældent dårlig begavelse, – man mener f.eks. at Einstein var ordblind! Derimod skyldes det ofte tidlige ‘huller’ i læseindlæringen, eller medfødte vanskeligheder med at omsætte skriftsprogets bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ofte vil man finde andre medlemmer af familien, der har ordlæsevanskeligheder f.eks. søskende, forældre eller bedsteforældre. Vanskelighederne kan komme til udtryk i varierende grad, men medfører som oftest nedsat læsehastighed, vanskeligheder med læseforståelse, stavning og med at formulere sig skriftligt.