+ 45 51 50 00 96
info@laeselaerer.dk

Om læselærer.dk

Om Læselærer.dk

Værdier

  • Alle har ret til at lære at læse, selvom det er svært
  • Alle skal have mulighed for at udnytte deres potentiale, selvom det kræver en ekstra indsats
  • Hvis børn ikke lærer af den måde som vi underviser på, må vi som undervisere indrette os efter den måde, hvorpå vi ved børnene lærer
  • At lære at læse ved hjælp af IT-hjælpemidler er godt – at være i besiddelse af funktionel læsefærdighed er bedre!

Læselærer.dk ejes af Karina Gram, der er uddannet folkeskolelærer med linjefag i specialpædagogik, dansk og historie. Er endvidere Certificeret Alkalær Diplom-underviser.

Læselærer.dk har i princippet åbent alle ugens dage, men undervisningen foregår ofte udenfor normal skoletid. Tidspunkt og omfang aftales individuelt. Undervisningen foregår i de fleste tilfælde som en kombination af eneundervisning hos mig og hjemmeundervisning med en forælder som den ansvarlige voksne. Denne kombination er fantastisk effektiv og er samtidig med til at holde prisen så langt nede som muligt.

Karina

Jeg elsker at undervise og er dedikeret til at hjælpe børn, unge og voksne med at bryde læsekoden. Det betyder også, at jeg er parat til at løse og håndtere de udfordringer, som vi måske møder undervejs i arbejdet. Når man har ordlæsevanskeligheder, er det hårdt og intenst arbejde, at lære at læse. Det er et arbejde, der kræver mange timers indsats fra både elev og underviser.

Jeg møder eleven, præcis hvor han/hun er i sin læseudvikling. Vi samarbejder om at nå målet, i et læringsmiljø der er anerkendende, ærligt, positivt og hyggeligt.

Hvis du ønsker at vide mere om undervisningsmaterialet, har spørgsmål til undervisningen eller bare gerne vil møde mig, inden du beslutter dig for, om jeg er den rigtige underviser for dig eller dit barn, så kontakt mig på mail eller ring for en snak med mig om, hvad I kan forvente!