+ 45 51 50 00 96
info@laeselaerer.dk

Arbejdshukommelse & Læsevanskeligheder

Arbejdshukommelse & læring

Arbejdshukommelsen er en del af vores samlede hukommelsessystem, og vores evne til fastholde og bearbejde information i en kort periode. Den er vital for udførelsen af en række dagligdags aktiviteter og en forudsætning for næsten al læring.

Arbejdshukommelsen er derfor også tæt relateret til læring af en række akademiske nøglefærdigheder, som f.eks. læsning, stavning, læseforståelse og matematik, men også til læring indenfor andre af skolens mere praktiske fag som f.eks. musik og billedkunst.

Elever med læsevanskeligheder og ordblindhed er ofte karakteriseret ved at have en nedsat arbejdshukommelse.

Flere studier viser samstemmende, at skoleelever med en nedsat arbejdshukommelse har en ekstrem høj risiko for ringe læringsfremgang i skolen. De viser samtidigt at det er et relativt almindeligt fænomen, da eleverne med nedsat arbejdshukommelse, repræsenterer omkring 10 % af deres aldersgruppe i en almindelig skoleklasse.

For mig er arbejdshukommelsen derfor et vigtigt aspekt at tage hensyn til, både i forhold til udredning og indsats omkring den enkelte elevs læsevanskeligheder.