+ 45 51 50 00 96
info@laeselaerer.dk

10-ugers intensivt læsekursus

10-ugers intensivt læsekursus

Intensivt læse/stavekursus for ordblinde og læsesvage elever, med udgangspunkt i elevernes individuelle udfordringer.

Kurserne afholdes på skolen på en fast ugedag, over 10 uger.
Omfang: 40 undervisningslektioner – 10 moduler á 4 lektioner – fast ugedag
Holdstørrelse: 3 elever
Underviser: Karina Gram, Læsekonsulent

Inklusiv forberedelse, udredning af elevernes aktuelle læse/stavetrin, slutevaluering samt deltagelse i forældre –og lærermøder mv. afregnes særskilt.

Kursuspris: - efter aftale