+ 45 51 50 00 96
info@laeselaerer.dk

Weekend kursus – kom godt i gang efter ferien

Weekend kursus

- kom godt i gang efter ferien

Intensivt læse/stavekursus for børn & unge med ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

Kurset afholdes hos Læselærer.dk i Ledøje v. Ballerup.
Undervisningen forgår i Uge 35. (lørdag d. 2. September – søndag d. 3.September 2017) Begge dage kl. 9.00-14.00
Holdstørrelse: 3-6 elever
Undervisere: Karina Gram, Læsekonsulent & Bia Lykkegaard Christensen, Børn –og ungecoach

Undervisningen tager udgangspunkt i barnets aktuelle læse/staveudvikling og tilrettelægges altid individuelt. Derfor indledes forløbet også i god tid, med et møde, hvor elevens individuelle læse –/stavevanskeligheder afdækkes grundigt.

Undervisningsmetoder –og materialer tager sit udgangspunkt i Læsetrappen, der bygger på veldokumenterede undervisningsmetoder i forhold til at undervisning af ordblinde børn og unge.

Kursuspris:

Kr. 4.500,-

Prisen er inkl. grundig afdækning af elevens aktuelle læse/staveudviklingstrin, fuld forplejning og alle undervisningsmaterialer.

Efter kurset er der mulighed for at modtage opfølgende undervisning på timebasis.