+ 45 51 50 00 96
info@laeselaerer.dk

Ugekurser

Intensivt læse/stavekursus for børn & unge med ordblindhed og andre læsevanskeligheder

 

Kurserne afvikles efter aftale hos Læselærer.dk i Ledøje v. Ballerup.

Undervisningen forgår man-fre kl. 9.00-14.00

Holdstørrelse: 1-3 elever

Underviser: Karina Gram, Læsekonsulent

 

Undervisningen tager udgangspunkt i barnets aktuelle læse/staveudvikling og tilrettelægges altid individuelt. Derfor indledes forløbet også i god tid, med et møde, hvor elevens individuelle læse –/stavevanskeligheder afdækkes grundigt.

 

Undervisningsmetoder –og materialer tager sit udgangspunkt i Læsetrappen, der bygger på veldokumenterede undervisningsmetoder i forhold til at undervisning af ordblinde børn og unge.

 

Herudover inddrages andre relevante materialer, metoder, leg og bevægelse for at sikre, at barnet får et positivt udbytte af kurset.

 

For at sikre barnets fortsatte læse/staveudvikling, afsluttes forløbet altid med en evaluerende samtale, hvor vi tager en snak om, hvordan I som forældre fortsat kan støtte om jeres barns læsning.

 

Efter kurset er der mulighed for at modtage opfølgende undervisning på timebasis.

 

Kursuspris:

 

Kr. 6.500,-

Prisen er inkl. grundig afdækning af elevens aktuelle læse/staveudviklingstrin, fuld forplejning og alle undervisningsmaterialer.