+ 45 51 50 00 96
info@laeselaerer.dk

Skoler & organisationer

Skoler & organisationer

Jeg løser også konsulentopgaver for organisationer, fri -og folkeskoler

"Karina løftede ikke kun undervisningsopgaven, hun klædte os også på med ny viden om læsevanskeligheder og dysleksi, så vi nu står stærkere i vores fremadrettede indsats. Karina udstrålede gennem hele forløbet stor faglig indsigt, og både eleverne og forældre gav udtryk for stor tilfredshed med undervisningen".

Søndersøskolen, Furesø Kommune

Jeg er meget glad for også at kunne tilbyde skoler og organisationer at træde til i situationer, hvor de f.eks. mangler input, rådgivning eller konkrete undervisningstilbud til deres læsesvage og ordblinde elever. Mine hidtidige erfaringer i forhold til at samarbejde med skoler er meget positive, og har været båret frem af et stort engagement fra både elever, forældre, lærere og ikke mindst skoleledere.

I en tid, hvor der stilles krav til skolerne om at løfte skolens udsatte elever såvel som at øge skolens andel af gode læsere, kan det være en overgangsløsning for skolen at trække på hjælp udefra. Som tidligere folkeskolelærer kender jeg skolen indefra herunder de logistiske udfordringer, der kan være i en travl og presset hverdag, i forhold til at løfte gruppen af læsesvage og ordblinde elever i almindelige klassesammenhænge.

Jeg tilbyder i tæt samarbejde med skoleledelse og lærere, at gennemføre intensive læse/stave løft til skolens grupper af læsesvage og ordblinde elever. Undervejs i forløbene vægter jeg et tæt skole/hjem samarbejde højt, hvor også forældrene inddrages i deres eget barns læseudvikling. Indsatsen udarbejdes altid i tæt samarbejde med skolen, og er derfor tilpasset skolens organisation og økonomi. 

Jeg ser læseundervisning som en proces, der må tage sit udgangspunkt i den enkelte elevs situation. Derfor indleder jeg altid mine kurser og forløb med en grundig udredning af elevens aktuelle læseudviklingstrin og potentialer. Herefter tilrettelægger jeg undervisningen herunder valg af undervisningsform, metoder, materialer og stof, således at den er tilpasset den enkelte elevs/elevgruppes behov og forudsætninger. Afslutningsvist foretager jeg evaluering af elevens respons på undervisningen for herigennem at kunne medvirke til en fortsat positiv læseudvikling.

Kontakt mig, hvis I ønsker, at vi tager et uforpligtende møde, hvor I kan høre mere om, hvad jeg kan tilbyde jeres skole.

Jeg tilbyder samarbejde omkring:

  • Planlægning og gennemførsel af intensive læseudviklingsforløb for ordblinde –og læsesvage elever med udgangspunkt i skolens – og elevgruppens individuelle udfordringer
  • Udvikling af organisationens praksis på området
  • Udførsel af strategi – og handleplan for skolens indsats i forhold til gruppen af ordblinde – og læsesvage elever
  • Gennemførsel af afklarende forløb. Testning, monitorering -og evaluering af enkeltelever – og grupper med læsevanskeligheder
  • Vejledning og rådgivning til lærere og skolens øvrige pædagogiske personale omkring undervisning af ordblinde – og læsesvage elever.

 

Se eksempler på mine kurser til skoler

Mig og min læsemakker