+ 45 51 50 00 96
info@laeselaerer.dk

Skoler & organisationer

Jeg er meget glad for også at kunne tilbyde skoler og organisationer at træde til i situationer, hvor I f.eks. mangler input, rådgivning eller konkrete undervisningstilbud til jeres læsesvage og ordblinde elever. Mine hidtidige erfaringer i forhold til at samarbejde med skoler er meget positive, og har været båret frem af et stort engagement fra både elever, forældre, lærere og ikke mindst skoleledere.

I en tid, hvor der stilles krav til skolerne om at løfte skolens udsatte elever såvel som at øge skolens andel af gode læsere, kan det være en overgangsløsning for skolen at trække på hjælp udefra. Som tidligere folkeskolelærer kender jeg skolen indefra herunder de logistiske udfordringer, der kan være i en travl og presset hverdag i forhold til at løfte gruppen af læsesvage og ordblinde elever i almindelige klassesammenhænge.

 

Jeg tilbyder i tæt samarbejde med skoleledelse og lærere, at gennemføre intensive læse/stave løft til skolens grupper af læsesvage og ordblinde elever. Undervejs i forløbene vægter jeg et tæt skole/hjem samarbejde højt, hvor også forældrene inddrages i deres eget barns læseudvikling. Indsatsen udarbejdes altid i tæt samarbejde med skolen, og er derfor tilpasset skolens organisation og økonomi.

Jeg kan fx tilbyde samarbejde omkring:

  • Planlægning og gennemførsel af intensive læseudviklingsforløb for ordblinde- og læsesvage elever med udgangspunkt i skolens og elevgruppens individuelle udfordringer
  • Udvikling af organisationens praksis på området
  • Udførsel af strategi – og handleplan for skolens indsats i forhold til gruppen af ordblinde – og læsesvage elever

Kontakt mig, hvis I ønsker, at vi tager et uforpligtende møde, hvor I kan høre mere om, hvad jeg kan tilbyde jeres skole.