+ 45 51 50 00 96
info@laeselaerer.dk

Lær at læse – modul 1-4

Lær at læse - modul 1 - 4

De længerevarende læse/staveforløb er et kerneområde i min virksomhed, og er henvendt til de elever, der har brug for en massiv og grundig indsats, i forhold til både læsning og stavning. Forløbet er modulopbygget og tager udgangspunkt i Læsetrappen og det tilhørende undervisningsmateriale fra forlaget Alkalær.

Der trænes kun en ting af gangen og vi går ikke videre før alt er sikkert indlært. Eleven følger trinnene på “Læsetrappen”, i eget tempo, som er en del af af Alkalær-metoden.

Forløbet tilrettelægges ud fra barnets individuelle læseudvikling og sammensættes af  1- 4 selvstændige moduler, tilpasset elevens trin på Læsetrappen. Undervisningen skemalægges individuelt – efter skoletid – og varer fra 3 mdr. til cirka et år, afhængigt af antallet af ønskede moduler.

 

 

Kurserne afholdes efter aftale hos Læselærer.dk i Ledøje v. Ballerup.
Holdstørrelse: en-til en
Underviser: Karina Gram, Læsekonsulent

Undervisningen tager udgangspunkt i barnets aktuelle læse/staveudvikling og tilrettelægges altid individuelt. Derfor indledes forløbet også i god tid, med et møde, hvor elevens individuelle læse –/stavevanskeligheder afdækkes grundigt.

Undervisningsmetoder –og materialer tager sit udgangspunkt i Læsetrappen, der bygger på veldokumenterede undervisningsmetoder i forhold til at undervisning af ordblinde børn og unge.