+ 45 51 50 00 96
info@laeselaerer.dk

5-ugers intensivt læsekursus

5-ugers intensivt læsekursus

Intensivt læse/stavekursus for ordblinde og læsesvage elever, med udgangspunkt i elevernes individuelle udfordringer.

Kurserne afholdes på skolen på en fast ugedag, over 5 uger.
Omfang: 20 undervisningslektioner – 5 moduler á 4 lektioner
Holdstørrelse: 3 elever
Underviser: Karina Gram, Læsekonsulent

Inklusiv forberedelse, udredning af elevernes aktuelle læse/stavetrin, slutevaluering samt deltagelse i forældre –og lærermøder.

Kursuspris: - efter aftale.